psy
Rasy psów

Regulamin usługi "Linki sponsorowane" w serwisie psy.elk.pl

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 04.01.2009r.
 1. Wstęp
  Poniższy Regulamin określa zasady reklamy "Linki sponsorowane" w serwisie psy.elk.pl.
 2. Definicje
  Regulamin - regulamin usługi "Linki sponsorowane" w serwisie psy.elk.pl.
  Serwis - strona internetowa psy.elk.pl.
  Linki sponsorowane - forma reklamy w postaci hiperłącza, w którym zamieszczana jest dana treść, umożliwiające połączenie i przejście do danej strony WWW.
  Zamawiający - osoba zamawiająca usługę "Linki sponsorowane" w serwisie psy.elk.pl.
 3. Zasady ogólne
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2009.
  2. Linki sponsorowane zamieszczane w Serwisie mogą zawierać do 60 znaków tekstu widocznego w Serwisie, a czas ich prezentacji wynosi 30 dni (termin ten biegnie od dnia ustalonego w zamówieniu przez kolejne 30 dni) z zastrzeżeniem, że w tym czasie treść linku sponsorowanego nie może ulec zmianie.
  3. Linki sponsorowane zamieszczane są na prawym marginesie wszystkich stron Serwisu.
  4. Liczba linków sponsorowanych widocznych w danym momencie w Serwisie ograniczona jest do 10.
  5. Dostępne są trzy rodzaje linków sponsorowanych:
   1. Link zwykły - podstawowy rodzaj hiperłącza, w którym brak jest wyróżnienia tekstu widocznego w Serwisie, zawierający tag "NOFOLLOW".
   2. Link pogrubiony - hiperłącze wyróżnione za pomocą pogrubienia tekstu widocznego w Serwisie, zawierające tag "NOFOLLOW".
  6. Koszt zamieszczenia linku sponsorowanego w Serwisie uzależniony jest od jego rodzaju:
   1. Link zwykły - 200 zł netto za 30 dni prezentacji w Serwisie.
   2. Link pogrubiony - 250 zł netto za 30 dni prezentacji w Serwisie.
   Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 22% VATu.
  7. Rabaty udzielane na Linki sponsorowane udzielane są Zamawiającym, którzy jednorazowo dokonają zamówienia linków sponsorowanych na okres dłuższy niż 30 dni według poniższego schematu:
   1. Zamówienie na Linki sponsorowane na okres 60 dni - rabat 4%.
   2. Zamówienie na Linki sponsorowane na okres 90 dni - rabat 8%.
  8. W przypadku większej ilości zamówień od jednego Zamawiającego istnieje możliwość ustalania rabatów indywidualnie.
  9. Płatności za Linki sponsorowane można dokonywać przelewem na konto podane po złożeniu zamówienia na Linki sponsorowane.
  10. Data rozpoczęcia wyświetlania linków sponsorowanych w Serwisie będzie każdorazowo określana w zamówieniu.
  11. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do wcześniejszego niż zostało to ustalone w zamówieniu usunięcia linku sponsorowanego, jeśli treść strony WWW, do której prowadzi hiperłącze jest niezgodna z prawem, uznana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą lub naruszającą zasady Netykiety, w szczególności:
   1. wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, a także zawiera odnośniki odsyłające do stron zawierających takie treści,
   2. zawiera materiały tekstowe, graficzne czy dźwiękowe naruszające dobra osób trzecich chronione prawem, a także odnośniki odsyłające do stron zawierających takie materiały.
  12. W sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie stwierdzi w/w naruszenie poinformuje o tym drogą e-mailową Zamawiającego, który będzie miał 2 dni od daty wysłania e-maila na usunięcie w/w treści, w przeciwnym razie przyjmujący zamówienie usunie dany link sponsorowany.
  13. Usługa "Linki sponsorowane" przeznaczona jest dla osób prywatnych oraz firm.
  14. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności cennika, w dowolnym czasie. Zamawiający, którzy złożyli zamówienie w dniu obowiązywania poprzedniego Regulaminu będą podlegali jej postanowieniom.
  15. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Psie linki
Morusek.pl - psy ogłoszenia
Koty.org.pl - koty rasowe, imiona, zdjęcia kotów
Jest już 14260 pupili
Ostatnio dodany psiak:
Pies rasy mieszaniec - Tobiasz
przeglądaj pupile »
Pupil ubiegłego miesiąca:
Pies rasy Bokser - Nora
Punktów: 320
aktualny ranking »2006-2022 © Psy.elk.pl  |  Regulamin usługi "Linki sponsorowane" w serwisie psy.elk.pl
Internet Age - reklama i strony www
Do góry
Internet Age
Psy.elk.pl Psiaki